70 хора в нужда ще получават безплатен топъл обяд всеки делник в продължение на година

0
195

Ръководството на община Гърмен с мисъл за добруването на социално нуждаещие се лица, търси начини за осигуряване на различни пакети от помощ и съдействие. Една такава възможност за хората в неравностойно положение,  е получаване на топъл обяд. По този повод по инициатива на кмета на  община Гърмен Минка Капитанова е подготвено проекто предложение пред Министерство на земеделието и храните, което се нарича „Осигуряване на топъл обяд в община Гърмен“.

Инициативата е част от процедурата  кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ по „Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014- 2020.
С предоставение по проекта “Осигураване на топъл обяд”, една година 70 жители на община Гърмен нуждаещи се от целево социално подпомагане всеки делничен ден ще получават безплатен топъл обяд.
Помощта е  предназначена за  лица и семейства, които се водят на отчет за месечно подпомагане по реда на условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимална пенсия. Безплатен топъл обяд ще получават и онези жители на община Гърмен, които са с доказана липса на доходи, както и близки, или семейство, което да полага грижи за тях.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments