125 деца от община Сатовча участват в приключенско-образователна академия

0
190

Личностно развитие, връзка с другите, толерантност, отговорност и опазване на околната среда са част от уменията, които подрастващите ще развиват, чрез забав- ни игри, физически активности, екипни предизвикателства и театрални постановки. Приключенско-образователната академия, която децата на възраст между 6 и 14 го- дини посещават през месец август в община Сатовча, е първата част от Програмата „Забавно лято, грижовна есен” – 2016, организирана съвместно от общинска админи- страция Сатовча от Фондация BCause, в партньорство с Народно читалище “Бъдеще сега”.
Втората част от програмата е предназначена за възрастни хора, които ще могат да се възползват от специализирани медицински прегледи на място. Програмата се осъществява с финансовото съдействие на „Филип Морис България“ ЕООД, като част от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговор- ност за подпомагане на общности в различни тютюнопроизводителни региони и об- щини. След успеха на програмата през 2015 г., тази година Филип Морис България финансира провеждането на двете части на програмата в разширен брой тютюнопро- изводителни региони и общини в страната, включително община Сатовча. От 1-ви до 26-ти август тази година в четири населени места от общината, в селата: Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен 125 деца, разпределени в 4 групи, посещават летните занимания. Заниманията в се- лата Кочан, Вълко- сел и Сатовча при- ключиха, предстои обучението в село Слащен. В сфор- мираните групи се осъществява екип- на работа, наблю- дателност и самоо- ценка, развиват се качества като лидерство, носене на отговорност и презентационни умения, осъзнава се връзката с природата и света около нас чрез различни видове игрови модели, адаптирани към съответната възрастова група. В първото си издание Приключенско-образователната академия събра над 120 деца от селата Сатовча, Вълкосел и Кочан, които в продължение на 225 астрономически часа преоткриха любовта към знанието, надграждайки наученото в училище. Тази година програмата се разраства като включи и училище Слащен. Желанието на все повече деца да се включат в програмата се дължи най-вече на ув- лекателната работа, която им предлагат ръководителите и обучителите- т.н. треньори, както и забавния начин на опознаване на заобикалящият ни свят. Разбира се не без значение е това, че липсват оценки, наказания или отсъствия, които да стресират деца- та, както и възможността да се отпуснат и чрез тази свобода да откриват свой талант, който до момента е бил в застой поради ангажираност или притеснителност.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments