ОБЩИНА БАНСКО ОТНОВО Е В ЧЕЛНАТА КЛАСАЦИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ СРЕД ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

0
44
Община Банско зае второто място в рейтинга на активната прозрачност в България за 2024 година. Ежегодно оценяването се извършва от фондация „Програма достъп до информация“ в нейното постоянно наблюдение на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България и активно публикуване на информация в интернет. Нивото на прозрачност през 2024 г. бе оценявано с точки по различен брой индикатори, като за общините те са 116.
В прегледа и оценката са включени интернет страниците на 560 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт. Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.
Това признание е доказателство за усилията и ангажимента на Община Банско към прозрачността и отвореното управление. Продължавайки да осигурява лесен и бърз достъп до обществена информация, активно да публикува информация в интернет страницата си, спазвайки високите изисквания на законовите и подзаконовите нормативни актове на Република България.
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'ΠΡОГРАМА ДОСТЪп до ИНФОРМАЦИЯ Застъкничество Проугкния Рейтинг правото Coguas 3A пди свободен достьл КАК ДА пОЛУЧИМ ДОСТЪп? Розуптати Разртатипоииституини институции формация om 996 Pea СЛУЧАИ ДЕЛА индикатори Рейтине РЕСУРСИ Вндмикнорани Всичкии Всичкиннституции ушин Рейтигп общини Сранителснерейтинг прозрвчносттв Общена Сливен заналенията бщабанско Obrace Всички области Болослав ЧАСТО (manax18 560инститУцИИ ОбЩЦА NDNGNHO редан водите- Благоевград 170 22.5 25.7 зодите 85 ядреяни иНСПяКцияГ Мантанй 10 ощиастраница 6щи-аКрдшари крушари Обирена 10 o Общиена Търговище 257 255 22.3 216 243 170 71.0 225 광 297 बहત 170 8.5 TE 75 170 23.7 17.0 75 70.7'
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments