0
57
Днес се проведе встъпителната пресконференция по проект № BG-RRP-4.025-0055 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Община Банско” с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост.
В рамките на проекта, в гр.Банско се извършва подмяна на всички осветители с модерни светодиодни и автономни фотоволтаични лампи с понижени загуби на електрическа енергия. Проектът включва и изграждане на система за мониторинг на енергопотреблението и управление на осветителните системи чрез централна софтуерна платформа за управление, с която ще се повиши енергийната ефективност на системи за улично осветление.
В резултат от реализиране на проекта се очаква годишните намаления на емисиите на CO2 да бъдат 550 т/год., годишните енергийни спестявания – 466 MWh/г., а годишните парични спестявания – над 90 хил.лв., подчерта при представяне на проекта кметът на община Банско Стойчо Баненски. Той посочи някои от аргументите за разработването и реализирането на проекта – енергийна ефективност, намаляване на разходите, повишаване на сигурността и безопасността на гражданите и гостите, визуален комфорт, архитектурно подчертаване, положително отражение върху туризма и инвестиционната среда.
Общата стойност на проекта е 801 625.20 лв., а средствата са осигурени изцяло по Механизма за възстановяване и устойчивост. Изпълнението му е планирано да приключи в началото на 2025 година.
Ефектът от реализирането на проекта вече е осезаем върху голяма част от територията на гр. Банско, където са монтирани новите осветителни тела, а скоро ще бъде документиран и финансовият ефект от промяната.
Икономии от новото външно изкуствено осветление ще има и заради начина на поддръжка и ремонт на повредите и подмяната на изгорелите лампи и други елементи. Чрез платформата за управление, диспечерите ще могат да наблюдават в реално време къде и каква повреда има, а също къде има нерегламентирано ползване на електроенергия и утечки. Така ще бъде спестен значителен ресурс от разходи за труд и от кражби на ток.
В управленската политика на община Банско се предвижда ново улично LED осветление във всички населени места. На последната си сесия, общинските съветници решиха Община Банско да кандидатства за финансиране на проект за подмяна на уличното осветление в гр. Добринище и селата Филипово и Места.
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments