ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за Годишен отчет на Бюджета на Община Разлог за 2023 година

0
56
На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за Публичните Финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Разлог, приета с решение 281, вписано в протокол 13 от редовно заседание на Общински съвет Разлог, проведено на 19.12.2013 година.
ОБЩИНА РАЗЛОГ
О Б Я В Я В А
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
за Годишен отчет на Бюджета на Община Разлог за 2023 година
Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет е публикуван на страницата на Община Разлог. Заинтересованите лица могат да се запознаят предварително с документите и в ОбА – Разлог, стая 204.
Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят във фронт-офиса на Община Разлог не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Дата на провеждане на обсъждането – 23.04.2024 година, от 16:30 часа в залата на Общински съвет Разлог.
АДВОКАТ ИВАН ДИМИТРОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗЛОГ
Няма налично описание на снимката.
Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments