Мария Гошева кандидат на СДС в листата на ГЕРБ – СДС: “Равен и навременен достъп до здравеопазване на всеки човек!”

0
1003

Какви са най-важните проблеми на вашия регион, които като бъдещ народен представител приоритетно бихте поставили на дневен ред за разрешаване?

Като дългогодишен здравен работник за мен един от основните приоритети е здравеопазването. Мотивирана съм и искам да приложа опита и познанията, които имам и заедно с други експерти да търсим решение за проблемите в здравеопазването – в национален и регионален план. Защото грижата за човешкото здраве е от първостепенна важност и когато степенуваме дневния ред на приоритетите за работа тя е водеща.
Разбира се, има и други проблеми в региона, за които бих работила, с по-разширен кръг експерти. Важен акцент е безработицата, както и  липсата на добри работни места, които да предлагат финансова обезпеченост за младите. За нашия регион е много важно да се създаде среда за развитие, за да може чрез различни възможности да привличаме и задържаме младите хора. Те се нуждаят от сигурност, от предвидимост и работни места с добри заплати, които да им позволят да се грижат спокойно за семействата си.
С тревога приемам факта, че Благоевградска област е в дъното по нивото на заплащане според данни на НСИ, смятам, че всички ние трябва да акумулираме усилията си за промяна.

Какъв би бил работещият вариант – повече производство?

Категорично съм за разкриване на работни места именно чрез производствени дейности. През последните години в Благоевград основно се разчита на заетост в сферата на услугите, но това не дава големи възможности за развитие, нито добри показатели финансова обезпеченост.
За да има повече работни места, смятам, че трябва да се работи за по-добра инвестиционна среда, добра комуникация с бизнеса и привличане на инвеститори, които да развиват различни видове производствена дейност. Като местен човек смятам, че е нужен един своеобразен рестарт на нашия град, за да бъдат мотивирани хората да останат и се реализират тук, със спокойствието и сигурност за препитание и бъдещето на семействата си. На този етап имаме условия, но нямаме възможности.

Вие сте дългогодишен здравен работник. Безспорно познаване отлично сектора и неговите проблеми и нужди. Какво е Вашето мнение, какво първостепенно трябва да се промени?

Когато говорим за здраве и грижа за хората всеки акцент е от първостепенна важност. Профилактика, ранна диагностика и осигуряване на равен достъп до здравеопазване.
Като човек, който се занимава дълги години със здравна грижа смятам, че е  необходимо да се поработи и развие системата на здравната грижа в дома на болния. В почти всички европейски страни има богат опит в тази посока, който уви у нас не е добре прилаган и остава встрани от темата здравеопазване.
От 26 години работя в този сектор и като общински съветник, и като професионалист винаги съм акцентирала върху необходимостта от развитие именно на този сегмент здравна услуга – грижата за болния в неговия дом. Това означава и повече възможности и предимства, като например намаляване и на вътреболничните инфекции, но и много други предимства, които са показател за тази важна, дългосрочна и необходима грижа за болния.
Този въпрос все още стои и не е обсъждано като реформа в здравеопазването и аз смятам, че трябва да се постави на експертно ниво и бъде заложен, като особено значима част от реформите. Да, последните години видяхме и ползите и пречките от много и различни идеи и промени, но моят опит на професионалист е показателен за ползата от тази практика.
Като народен представител бих могла аргументирано да поставя въпроса и да работя за реализирането на първи стъпки в тази посока.
За мен като професионалист по здравни грижи е изключително важно да се осъществи осигуряването на равен и навременен достъп до здравеопазване на всеки човек. Недопустимо е да не можем да осигурим на българските граждани това фундаментално човешко право – нормална грижа за здравето. Срамно и недостойно е да бъдем на първо място в ЕС  по показател смъртност.
Казвам това с искрена тревога, болка, но и абсолютната убеденост, че обединявайки експертен опит, идеи и мотивация това може да се промени.
Важно е да бъдем инициативни, мотивирани, да работим за осъществяване на промените, но не на думи, а в планов порядък и най-важното, да не спираме да вярваме в това, което правим и да знаем във всеки един момент, че то е посветено на хората – на всеки един човек.
Грижа за всеки човек.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments