Община Велинград инормира за провеждане на семинар: „„Ромската престъпност и противообществени прояви – мит или реалност.“

0
11
СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Уважаеми Дами и Господа,
уведомяваме Ви, че в изпълнение на
Поддейност 3 Инициативи за подобряване на обществения ред;
Дейност 9 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи /Направление IV / по проект :
BG05M9OP001-2.056-0009-C01 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
ще се проведе двудневен семинар „Ромската престъпност и противообществени прояви – мит или реалност.“
ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 20.01.2023 и 21.01.2023
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: семинарна зала на СПА ХОТЕЛ ЕЛБРУС – гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух“ 116Б, ет.2, зала 1
УЧАСТНИЦИ: 20 – 25 лица
Семинарът е предназначен за представители на уязвимите групи, хора в риск и/или жертва на дискриминация, представители на институции – МВР; МОН;АСП/ДСП; ОЗД; Агенция по заетостта / Дирекция бюро по труда; други заинтересовани представители на общински и държавни структури; социални услуги и НПО сектор; други заинтересовани лица.
БЕЗ ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ!!!!
Ако проявявате интерес, моля да се свържете с наш представител: 0878854813 – Мая Грозданова
Няма налично описание на снимката.
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments