Община Разлог проведе информационна кампания за кандидатстване на жилищни сгради по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“

0
31

Община Разлог проведе информационна кампания за представяне на възможността и изискванията за кандидатстване на жилищни сгради по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап 1“ . Днес в заседателната зала на Общински съвет- Разлог служители на Общинска администрация дадоха ясни насоки и детайлни разяснения на представители на сдружения на собствениците, относно допустимите дейности и необходимата документация за кандидатстване. „Общинска администрация ще бъде водещ партньор в процедурата и ще извършва административно и финансово управление на проектите, които отговарят на условията по процедурата и към които са приложени всички обследвания на сградите. Решението за кандидатстване остава в ръцете на собствениците на апартаментите, които трябва да покрият разходите по извършено обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики на сградата, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт. През годините успяхме да подобрим енергийната ефективност на 14 блока в града, чрез различни проекти. Въпреки голямата конкурентна среда, в която попада община Разлог, ще направим необходимото и този път за да подпомогнем кандидатите да получат 100% безвъзмездно финансиране, както и да подобрим условията на живот.“, коментира г-н Иван Гюров, зам.- кмет на община Разлог. Експерти от Община Разлог поясниха, че допустимите за финансиране са сгради, в които има най-малко четири самостоятелно обекта, принадлежащи на повече от един собственик, също така и управлявани по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г. Минималният размер на проектно предложение е 50 000 лева, а максималният размер не може да надхвърля 9 500 000 лева. Дейностите, обхващат подмяна на дограма, външна изолация, ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление и електрическата инсталация, охлаждане и вентилация на сградата. Финансови средства ще бъдат отпуснати и за инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници, съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, ремонт на покрив и други различни строително монтажни работи (СМР). Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Общинска администрация – Разлог ще приемат заявления за участие в срок до 1 май 2023 година. след тази дата няма да се приемат заявления до началото на следващ етап. След края на месец май 2023 г. при кандидатстване за саниране на жилищни сгради във втория етап от процедурата собствениците на обекти ще трябва да платят 20% от стойността на проекта. Предложенията по настоящата процедура се оценява на основание чл. 17 от ПМС 114 от 08 юни 2022 година, относно детайлните правила за предоставяне на средства на крайни получатели от МВУ, на един етап по критерии за административна допустимост и оценка на качеството, описани в настоящите Насоки за кандидатстване.
С всички документи по процедурата можете да се запознаете на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments