170 жители на Разлог ще получават топъл обяд до 30.09.2025 г

0
35

170 лица в неравностойно социално положение- потребители на услугата „Топъл Обяд в община Разлог“ ще получават безплатна храна до 30.09.2025г.
„Чрез „Топъл обяд в община Разлог“ даваме възможност на всички нуждаещи се да получат здравословно и разнообразно тристепенно меню, което не биха могли да приготвят сами. Като част от услугата е предвидено да предоставим и различни видове консултации, подпомагащи приобщаването на хората в неравностойно положение, преодоляване на социалната им изолация, както и намаляване условията на бедност.“ , коментира инж. Гърменов, кмет на община Разлог.
Безплатната услуга, предлагана в делничните дни, е насочена към крайни бенефициенти, попадащи в няколко целеви групи – възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни и лица от уязвими групи.
Всички лица, желаещи да бъдат включени в „Топъл Обяд в община Разлог“, следва да попълнят заявление-декларация по образец Приложение 1 и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация по образец Приложение 6, които са на разположение в Общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог, ул. „Поп Богомил“ № 2, като срокът за подаване на молби е постоянен.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments