Напомняне до жителите на община Гърмен за спазване на наредбата за обществения ред и сигурност

0
60
Уважаеми жители,
Във връзка със заповед N•583 от 21.09.2022г. на Кмета на община Гърмен г-н Феим Иса и на основание чл. 44, а. 2 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба N•1 за обществения ред и опазване на общинската собственост, чл. 15, ал. 4 от Наредбата за управление на отпадъците и във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа за експлоатация при зимни условия е
НЕОБХОДИМО И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
1. Да се освободят уличните платна и тротоарите от паркирани, спрени от движение МПС, строителни, отоплителни и др. материали, сушилни за тютюн и др., които ще възпрепятстват нормалното снегопочистване и опесъчаване през зимния сезон.
2. Физическите и юридическите лица да почистват редовно, в т.ч. и от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени, в които живеят и стопанисват.
При неспазване на Заповедта нарушителите ще бъдат санкционирани по Наредба N•1 на община Гърмен.
Може да бъде изображение с текстово съобщение
22
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments