От понеделник 1.11 се преустановява продажбата на промишлени стоки на пазара в Разлог

0
816

Със заповед на кмета на община Разлог инж. Красимир Герчев се преустановява търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки, с изключение на селскостопанска продукция, намиращи се на територията на община Разлог, считано от 01.11.2021 г./понеделник/ до второ нареждане.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов – зам. кмет по „Социални дейности“.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, т.24 от Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID19

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се преустанови търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки, с изключение на селскостопанска продукция, находящи се на територията на община Разлог, считано от 01.11.2021 г./понеделник/ до второ нареждане.
Настоящата заповед да се обяви на информационното табло и на официалния сайт на община Разлог за сведение.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Кметовете на населени места в община Разлог и на инж. Венцислав Гърменов – Зам.-кмет по „Социални дейности“.

инж. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ/П/
Кмет на община Разлог

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments