ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. РАЗЛОГ Е С НОВО ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ

0
27

 

Община Разлог достави и монтира кухненско оборудване на стойност 35 800 лв. с ДДС в изпълнение на проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на общинско предприятие „Домашен социален патронаж” гр. Разлог”.
Средствата са предоставени от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства в различни направления – за социални помощи, за целеви програми и проекти в областта на социалното включване; за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и други.

ОП „Домашен социален патронаж“ в гр. Разлог се сдоби с ново оборудване, а именно: 2 броя печки с 4 газови горелки и електрическа фурна, изработени от неръждаема стомана; 1 брой печка – електрическа със 6 квадратни плочи; 1 брой електрически хокер с нагревателна плоча Ф400; 1 брой миялна машина за тави касетка 54х66 см. и 1 брой картофобелачка без носеща рама – капацитет 10 кг. на цикъл.

Домашният социален патронаж е алтернативна форма на социална услуга, предлагана в Община Разлог. Тя е свързана с потребностите на хора от общината и е в съответствие с Европейската концепция за децентрализация на социалното обслужване.

Основната цел на проекта е подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община Разлог чрез модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане.

 

Подцелите на проекта са:

  • Подобряване на производствената среда и технологичния процес за производство на безопасни храни в съответствие с нормативните изисквания чрез модернизация на материалната база;
  • Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване;
  • Постигане на по-добра рентабилност и ефективност при приготвянето на храната. Създаване на възможности и за намаляване на нейната себестойност;
  • Създаване на възможност за увеличаване броя на ползвателите на услугата, чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж;
  • Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за потребителите.

В ОП „Домашен социален патронаж“ в гр. Разлог се обслужват 483 потребители от гр. Разлог и близките населени места. Това са възрастни хора и лица с увреждания. На ползвателите на услугите се предлага:

– Приготвяне и доставяне на топла храна – предлага се топъл обяд.

– Административни и здравни услуги – съдействие и снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност и тежки заболявания; подаване на необходимите документи за кандидатстване за месечни помощи, за отоплителни материали през зимния период и др.

– Битови услуги със средства на лицето – закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали и вещи от първа необходимост, заплащане на топлинна енергия, електроенергия, телефон, вода, данъци и др.

 

 

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments