30 социални жилища ще бъдат построени в Гоце Делчев

0
26

В Гоце Делчев беше дадено начало на проект „Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на социални жилища в град Гоце Делчев“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година. 

След представянето на съответните дейности бе направена  „Първа копка“ на обекта от кмета на общината Владимир Москов и председателят на Общинския съвет Димитър Балтаджиев. Проектът предвижда изграждане на 30 самостоятелни социални жилища чрез реконструкция на едно от зданията на бившата казарма в града, общинска сграда, която не се използва вече 20 години. Направено е подробно обследване на сградата, проверена е нейната устойчивост, налице са всички необходими характеристики. Впоследствие ще бъде благоустроено и дворното пространство, ще се осигурят паркоместа, ще се направи необходимото за хората с увреждания.
„Предвиждаме за 2-3 години всичко да бъде благоустроено. С това ще се заеме Общината“, каза по време на обсъждането кметът Владимир Москов.  Жилищата ще се предоставят на наемателите обзаведени. В реконструираната сграда могат да се настанят 73-ма обитатели. Желаещите ще бъдат картотекирани, след което комисия, в която ще влизат специалисти от социалните служби, ще разгледа документите им и ще прецени кои от кандидатите са най-нуждаещи се. Одобрените наематели ще подпишат договор за ползване на жилищата, в който ще са разписани техните права и задължения.  Наемите ще бъдат по-ниски от пазарните. Освен наема, всяко домакинство ще заплаща цената на тока и водата, които е изразходило. А общината ще поеме текущите разходи по поддръжка на сградата.
Един наемател може да ползва социалното жилище за срок до 3 години. През това време той ще има възможност да ползва програмите за заетост или да се преквалифицира, да си намери работа, така че да се стабилизира финансово. Ако откаже да се възползва от тези възможности или децата му не посещават училище, той трябва да освободи жилището.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments