Община Гърмен със значима номинация за прозрачност и предоставяне достъп до информация

0
34

За 19-и  път Програма Достъп до Информация ще връчи годишни награди за принос в областта на свободата на информация. ПДИ отбелязва 28 септември – Международния ден на правото да знам.

Тази година община Гърмен е сред номинираните институции, които най-добре организират предоставянето на достъпа до информация. Според ПДИ местната власт в Гърменско изпълнява съвестно задълженията си по ЗДОИ и активно публикува информация в интернет. Общинска администрация отговаря и на заявленията за достъп до обществена информация по електронен път.

За приза се състезават и Изпълнителна агенция по горите, Община Главиница, Община Болярово, Община Тунджа, Община Девня, Община Белослав, Община Челопеч, Община Белоградчик (2 номинации) и Община Търговище.

Целта на  отличията  е да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото си на достъп до информация, да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото, да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.

Ето и един материал от сайта на ПДИ за напредъка на Община Гърмен по ЗДОИ:

Гърмен е сред сравнително малките общини в България. Сигурно затова тук трудно остава нещо скрито-покрито. Новините, рано или късно, се научават. Но има винаги риск да се получи ефектът на „разваления телефон”. Що се отнася до подобни разминавания, то това трудно може да се случи с информация от Община Гърмен. Защото кметът Феим Иса и екипът му се стараят да информират населението ежедневно и адекватно за всичко, което става в Общинска администрация. Резултат от тези техни усилия за осигуряване на пълна информационна картина е и скокът на Гърмен в класацията на рейтинга на активната прозрачност за миналата година с цели 15 места благодарение на спечелените 85.3 точки.

Това сочи проучването на Фондация „Програма достъп до информация” за това как местната власт в Гърменско изпълнява задълженията си по ЗДОИ и за активното публикуване на информация в интернет. Разбира се, взима се предвид и как отговаря Общинска администрация на заявленията за достъп до обществена информация по електронен път. Желанието за прозрачност на сегашното управление личи повече от ясно и от официалната страница на Община Гърмен.

В секцията по ЗДОИ е качен отчетът за организацията на достъпа до обществена информация за 2020 година. За този период от време постъпват 12 заявления по ЗДОИ от граждани и 10 от неправителствени организации. Всички те се отнасят до официална информация и касаят отчетност на съответната институция. Всички заявления са по електронен път. Отговор е даден на всички тези питания. Същата е практиката на Община Гърмен и през 2019 година, макар че тогава заявленията, всички пуснати по електронен път, са наполовина – 11. 8 от тях са от граждани, а 3 са от НПО, като на всички е дадена в пълен обем исканата информация.

„С въвеждането на специална деловодна система работим много успешно по ЗДОИ. Деловодителката в Центъра за информация и услуги сканира въпросното заявление, което е постъпило при нас. След това го препраща на служителя, който може да вземе отношение по исканата информация. Дори не се изисква резолюция от ръководителя. Експертът разглежда заявлението и решава как да процедира. Кметът бива информиран, ако не може да се даде цялата информация, но за последните две години нямаме такъв случай”, казва Мария Попова, главен секретар в Община Гърмен. Тя отговаря за дейността на местната власт по ЗДОИ. Всички заявления напоследък са по електронен път, тъй като за тях заявителят не дължи никаква такса. Понякога се търсят данни, които касаят договори на Общината с различни фирми за изпълнение на важни инфраструктурни обекти, които са по Закона за обществените поръчки. Става въпрос за много обемиста информация, това отнема доста време на служителя, но е приоритет за кметското ръководство прозрачността и осведомеността на населението за дейността на местната управа.

„Никак не е леко и на колегата, който ежедневно качва информация на нашия сайт. Всичко обявяваме, което не представлява някаква тайна. На страницата ни може да видите дори молби и декларации. Директорите на дирекции са длъжни своевременно да осигурят информация за електронната ни страница. Това важи и за Общинския съвет, който качва своите докладни от заседания на комисиите и сесии на местния парламент”, твърди Мария Попова.

Много от информацията е свързана със строителството на територията на община Гърмен. Строят се десетки обекти в района, най-вече в селата Лещен, Ковачевица и Огняново. Това пък води след себе си голям документооборот, изготвяне на Подробни устройствени планове, на Планове за застрояване, информация за отчуждаване на имоти, за смяна на предназначението на земята.

„Пак ще подчертая, че деловодната система, която ползвам, улеснява работата ни. Имаме електронен обмен и с други институции. За нас е важно обществото да е запознато с това, което се прави тук и с решенията, които се взимат. Общината ни става все по-отворена към хората, което се оценява от жителите на населените места”, категорична е Мария Попова.

Думите й се потвърждават от интернет страницата на кметството. Там има най-разнообразни секции и рубрики. Може да научите какви търгове се провеждат, какви са конкурсите, кои са кметските заповеди, колко Подробни устройствени планове са одобрени, има ли нови обявления и концесии. Бързо се качват и решенията от сесиите на Общинския съвет. Достъпни са и рубриките за общинските фирми, за обществените поръчки, наредбите на местната власт.

Това е плод на две неща – желанието за прозрачност на кметския екип и добрата стиковка между служителите. Отдавна са уредени процедурите за регистриране на електронните заявления, знаят се вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, публикувани на интернет сайта и в правилата за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи. Има утвърдена технологична карта. На практика няма как да се направи забележка по отношение на рубриката, касаеща прозрачността на Общинска администрация и на Общински съвет – „Достъп до информация”.

По всичко личи, че Община Гърмен догодина може да скочи още по-напред в престижната класация по рейтинг на активната прозрачност.

Защото Общинска администрация и иска, и има желание, ако мога да перифразирам онова прочуто „искам, но нямам желание”, дейността й да е на показ пред гражданите. И хората не само в Гърменско, но и навсякъде другаде да могат да научат навреме какво се случва в Общинска администрация и в Общинския съвет.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments