Нов проект има за цел да помогне за подобряване на политиките, свързани с водата, енергията, храните и екосистемите

0
103

 

Изкуственият интелект и машинното обучение са сред инструментите, които трябва да се използват за оценка на връзката вода-енергия-храна-екосистема (ВЕХЕ) в нов проект, координиран от Институт за водно образование IHE Delft, Нидерландия, в който община Гоце Делчев е партньор заедно с още 18 организации от цяла Европа и една от Африка.

Проектът NEXOGENESIS, финансиран от Европейската комисия, има за цел да подпомогне разработването на политики, които ефективно управляват ресурсите и е с 4 годишен период на изпълнение.

Водата, енергията, храната и екосистемите образуват взаимосвързана връзка, която е централна в предоставянето на ресурси и услуги, необходими за поддържане на човешката дейност. Връзката е засегната от промени в климата, валежите и земното покритие, както и от икономическото развитие, селското стопанство и растежа на градовете. В момента хората извличат ресурси с по -бързи темпове, отколкото те се заменят, като по този начин задълбочават ресурсния и екологичния дефицит. Чрез четиригодишния проект NEXOGENESIS, който стартира на 1 септември 2021 г., IHE Delft и останалите 19 партньора ще подкрепят разработването на политики, които разглеждат взаимосвързаността на няколко нива за ефективно управление на ресурсите и избягване на конфликти между потребителите.

Сложната връзка вода-енергия-храна е слабо разбрана и екосистемите често не се разглеждат като неразделна част от системата. В допълнение, политиките за всеки сектор често се разработват изолирано, като недостатъчно се отчита въздействието върху връзката на ВЕХE. Това поставя предизвикателство, на което заинтересованите страни, политиците и учените, ангажирани в NEXOGENESIS, ще помогнат за справяне чрез разработване и утвърждаване на съгласувана междусекторна рамка за създаване на политика, която се занимава с изменението на климата и социално-икономическите промени, както и с поведението на заинтересованите страни и трансграничните въпроси.

Използвайки изкуствен интелект и техники за машинно обучение, партньорите от консорциума ще разработят Самообучаващ се Nexus механизъм за оценка, който ще подпомогне рационализирането на политиките, свързани с водата, във връзка с ВЕХE. Механизмът ще позволи на потребителите бързо и всеобхватно да проучат потенциалните въздействия на политиките, свързани с връзката в различни вероятни климатични и социално-икономически бъдещи сценарии, за да им помогнат да разработят оптимални политики.

„С четири казуса в Европа и един в Южна Африка, силно ангажиране на заинтересованите страни и валидиране на резултатите, се очаква NEXOGENESIS да допринесе за засилено сътрудничество, подобряване на процесите на създаване на политики и по-добри политики“, каза ръководителят на проекта Янез Сусник, старши преподавател по Управление на водни ресурси в Институт за водно образование IHE Delft, Нидерландия. „Проектът също така има за цел да помогне на ЕС да постигне цели, свързани с Рамковата директива за водите, по-екологична обща селскостопанска политика и Зелени сделки и амбиции за водна дипломация.“.

Партньорите на NEXOGENESIS са: Институт за водно образование IHE Delft, Нидерландия; Институт за проучване на водата KWR, Нидерландия; Изследователски институт EURAC в Болцано, Италия; Евро-средиземноморски център по изменението на климата CMCC, Италия; Център за проучване на околната среда Helmholtz, Германия; Фондация EURECAT, Испания; Институт за проучвания Wageningen, Нидерландия; Национален технически университет на Атина, Гърция; Университет Ca’Foscari на Венеция, Италия; Университет DE TOURS, Франция, Университет на Упсала, Швеция; Университет на Тесалия, Гърция; Балтийски екологичен форум, Латвия; Джоунс и Вагенер ООД, Южна Африка; GAC, Франция; Бизнес Дивелъпмънт Груп, Румъния; Тамара Авелан, Германия; Община Нестос, Гърция; Община Гоце Делчев, България и Водна Европа, Белгия.

YouTube видео (512) nexogenesis

 

Този проект се финансира от програмата на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 101003881.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments