ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

0
72

 

Община Гоце Делчев проведе първоначална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Проектът е на обща стойност 758 556,22 лева, като от тях съфинансирането от ЕФРР е в размер на 630 747.73 лева (85%), национално съфинансиране – 111 308.43 лева (15%) и съфинансиране от бенефициента община Гоце Делчев – 16 500.06 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца и той се очаква да приключи до 03.05.2022 г.

На информационното събитие присъства ръководството на община Гоце Делчев, изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев, които ще се санират по проекта – жилищен блока на бул. „Гоце Делчев“ 29 вх. А и жилищни блокове № 27 и блок № 28 в жк „Дунав“.

Главната цел на проекта е обновяване на жилищната инфраструктура в гр. Гоце Делчев за осигуряване на по-добри условия на живот на живущите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. От въведените мерки за енергийна ефективност ще бъдат засегнати общо 60 домакинства – по 30 в двата обекта.

В рамките на проекта ще бъде се направи топлоизолация и подмяна на дограмата. Ще бъде направен също ремонт на общите части, хидроизолация на покрива, ремонт на комините и осветителната инсталация в сутерена, ще се направи нова мълниезащитна инсталация и нова домофонна и звънчева инсталация. Ще се изгради достъпна среда на входовете, като е осигурена доставка и монтаж на 3 броя мобилни устройства – робот за асистирано изкачване на стълби.

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments