Европейско финансиране за изхранване на най-бедните жители в общината

0
51

500 жители на община Гоце Делчев получават обяд пет дни в седмицата по проект BG05FMOPO01-5.001-
0208-C01, „3-1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Гоце Делчев”.
Проектът обхваща най-уязвимите социални групи с цел намаляване броя на живеещите в
бедност лица чрез преодоляване на основно материално лишение.
Приготвената храна е съобразена с нормите за здравословното и балансирано хранене.
Предоставя се пакетирана в индивидуални опаковки. Обядът на трудно подвижните, лежащо
болните или карантинирани лица в гр. Гоце Делчев и селата от общината е предвидено да се
доставя в домовете им. Потребителите в селата, които не са възпрепятствани, получават
храната си в предварително определен час в обособен пункт при спазване на
противоепидемичните изисквания. Община Гоце Делчев е създала необходимата организация,
така че ако има приготвен, но неполучен обяд, той да бъде преразпределен на предварително
определени нуждаещи се хора. По проекта се изпълняват и съпътстващи мерки, отговарящи на
нуждите на целевите групи и изискванията на финансиращата програма.
До края на септември 2021 г. са осигурени необходимите парични средства за проекта от
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014-
2020 година

guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments