МОН продължава инвестицията в ремонт на сградния фонд на РПГ „Никола Стойчев“ – Разлог

0
119
Министерството на образованието и науката отпусна допълнителни средства за продължаване ремонта на училището с прилагане на мерки за енергийна ефективност от най-висок стандарт на сградата на Разложката професионална гимназия по туризъм „Никола Стойчев“ в Разлог.
Ремонтът на гимназията стартира през 2019година, като цялостно бе реновиран основният корпус на учебното заведение . Тази година се предвижда саниране на учебната сграда с прилежащи учебни работилници- кабинети по готварство, сервиране и учебен ресторант. РПГ „ Никола Стойчев“ е гимназия, подготвяща кадри за така важните и определящи за развитието на региона отрасли- туризъм, хотелиерство, ресторантьорство. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора, както и тяхното интелектуално и цялостно развитие, а също така ще има и благоприятен икономически ефект върху бюджета на училището .
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments