Нов социален проект ще бъде реализиран в община Разлог

0
141

Общинският съвет в Разлог одобри споразумение за общинско сътрудничество между Начално училище “Св. св. Кирил и Методий” и партньорите Община Разлог, Основон училище “Св. Паисий Хилендарски”- с. Баня и Сдружението с нестопанска цел „Дестинация Разлог” за изпълнение на проект по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектът е с наименование „Вятърът на промяната – толерантност и подкрепа за гарантиране на равенство и успешна социализация” и е с одобрен размер на безвъзмездна финансова помощ от 168 575 лева.

Изпълнението му ще допринесе за постигане на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности, в частност ромите. Също така ще се осигурят предпоставки за създаване на подходяща среда за повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от ромски произход.

Общинските съветници възложиха на кмета инж. Красимир Герчев да извърши всички необходими действия във връзка със сключването на споразумението за общинско партньорство.
Парламентаристите приеха и предложението на градоначалника, относно кандидатстването на Община Разлог пред ПУДООС за безвъзмездно финансиране на проект „ Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци”.

На заседанието си Общинския съвет утвърди и ценоразписа за продажните цени на дървесина, добита от общински горски територии в сила от 1.01.2017 г. Съветниците дадоха съгласието си кметът инж. Красимир Герчев да одобри Годишният план за ползване на дървесина за 2017г., както и графика за провеждане на процедури за ползване на дървесината.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments