Ръководството на община Сатовча предприема предприема действия за подготовка на пътищата за зимният сезон

0
534

Във връзка с предстоящия есенно-зимен сезон, Общинското ръководство в Сатовча  извърши необходимите организационни действия по зимното поддържане на пътищата на територията на общината, включващи мероприятия по снегопочистването и опесъчаването на третокласните и четвъртокласните пътища от общината. С нарочна заповед на Кмета на общината са определени районите и пътните отсечки, които ще се снегопочистват и опесъчават. За район Кочан, включващ пътна отсечка разклон на м. “Казаня” до Ваклиново – Кочан – Жижево, контрол по изпълнението на заповедта е възложен на кмета на село Кочан. За район Слащен, включващ пътна отсечка Вълкосел – Слащен, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Слащен. Отговорник за отсечка Годешево –Туховища е кметът на село Годешево. Отговорник за отсечка Туховища – Слащен е кметът на село Туховища. За район Сатовча отговорник за пътна отсечка разклон за село Фъргово – село Фъргово е кметът на село Фъргово. Отговорник за отсечка м.”Караманица” – село Плетена е кметът на село Плетена. Отговорник за отсечка разклон Долен – село Долен е кметът на село Долен. Отговорността и контрола по изпълнението на заповедта за район Сатовча е възложена на кметовете на селата Фъргово, Долен, Плетена и Димитър Неделчев –специалист „Гражданска защита” при Общинска администрация – Сатовча. За район Осина, включващ пътна отсечка разклон Осина – село Осина, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена на кмета на село Осина. За район Крибул, включващ пътна отсечка разклон Крибул – село Крибул, отговорността и контролът по изпълнението на заповедта е възложена
на кмета на село Крибул. В изпълнение на заповедта кметовете по населени места носят отговорност за състоянието на пътищата, както и се задължават да дават информация за пътната обстановката на дежурния по Общински съвет за отбрана на тел. 075412066, село Сатовча. Цялостната
организация, отговорност и контрол за изпълнение на заповедта са възложени на заместник-кмета Елхан Кълков. Определени са лицата, които ще извършват снегопочистването, и лицата, които ще песъчават. Определени са депата за складиране на пясък и сол, както и лицата, ангажирани с товаренето на материалите за опесъчаването. Съгласно изискванията на Закона за пътищата и Наредба №1 на Общински съвет Сатовча и Програмата за подготовка и дейности при зимни условия в община Сатовча приоритетно ще бъдат почиствани пътищата, водещи до подстанции, рафопостове, учебни заведения, пречиствателни станции за питейни води и предприятия, както и до места за оказване на помощ на лица, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. След почистване на междуселищните пътища, ще бъдат снегопочистени и опесъчени главните и оживени улици в
населените места. На стръмните участъци от улиците, по банкетите ще бъдат осигурени купчини с пясък, които ще се използват при нужда. Съгласно чл.11 от Наредба №1 на Общински съвет Сатовча собствениците на фирми, търговски обекти и жилищни сгради са длъжни да почистват тротоарите и пешеходните пътеки около обектите им, напомнят от Общинското ръководство. За снегопочистването през пред- стоящия зимен сезони ще работят десет (10) трактора, абдени със снегорини, шест (6) автомобила за опесъчаване, три багера за товарене и 17 човека опесъчители. При необходимост ще бъде наета допълнителна техника и работна ръка за създаване на нормални условия за работа и придвижване на жителите и гостите на общината. Пътищата на територията на общината са местни (общински) и пътища от трети клас ( републикански). Пътищата от трети клас, каквито са отсечките: Гоце Делчев – Дряново – Сатовча – Доспатотсечката Гоце Делчев – Абланица – Боголин – Вълкосел– Фъргово – Сатовча се поддържат от Областно пътно Управление гр.Благоевград, чрез определена от тях поддържаща фирма.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments