Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов забрани безстопанствено пускане на домашни животни и впрегатен добитък

0
216

С цел недопускане на пътно транспортни произшествия /ПТП/, събаряне на огради, вли- зане на животни в частна собственост, кражби на домашни животни и други, които нару- шават безопасността и реда в община Сатовча и в изпълнение разпоредбите на Наредба
№1 за опазване на озеленените площи и декоративна растителност и Закона за опазване на
селскостопанското имущество общинското ръководство издаде нарочна заповед, с която се
забрани безстопанственото пускане и пашуване на всякакъв вид домашни животни и без- призорен впрегатен добитък по улици, паркове и градини за обществено ползване, както и
извън населените места на територията на община Сатовча.
Kметовете на населени места имат задължението по надлежен ред да запознаят населението за въведената забрана, както и да следят стриктно за изпълнението й. Да не допускат безстопанствено свободно движещи се домашни животни и безпризорен впрегатен добитък. „Длъжни сме да опазим зеленината, декоративната растителност и селскостопанското имущество на хората. Именно за това издадох заповед, с която се забранява безстопанственото пускане и пашуване на всякакъв вид домашни животни и безпризорен впрегатен добитък по улици, паркове и градини за обществено ползване, както и извън населените места на територията на община Сатовча”, коментира кметът Арбен Мименов. При констатиране на нарушения управниците имат задължението да прилагат разпоредбите на Наредба №1 и да налагат административни наказания – глоби на нарушителите в размер на 100 лева. При нанесена материална щета на имот или имущество се плаща стойността на щетата.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments