В МРРБ бе подписано финансово споразумение с Фонд мениджър на финансовите инструменти в България

0
149

Осигуряваме 370 млн.лв. за инвестиции чрез фондове за градско развитие и развитието на културно-историческия туризъм. Това е важна стъпка за облагородяване на регионите в България, разкриването на обекти за културно-исторически туризъм и разкриването на нови работни места. Това заяви министър Лиляна Павлова, която присъства на подписването на Финансово споразумение по управление на средствата за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД. В церемонията участие взеха и заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова, а подписи положиха заместник главния директор на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ Грета Димитрова, председателят на УС и изпълнителен директор на „Фонд мениджъра на финансовите инструменти в България“ ЕАД Валери Белчев, и Илия Караниколов – заместник председател на УС и изпълнителен директор на Фонда.

Споразумението е важен етап от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. То дава възможност в България да се приложи напълно нов иновативен подход за управление и инвестиране на публичните средства чрез финансови инструменти. Средствата ще бъдат насочени към проекти за финансиране на инвестиции в областта на устойчивото и интегрирано градско развитие в 39-те града от националната полицентрична система, енергийна ефективност и регионалния туризъм на територията на цялата страна. Наред с това, заинтересованите лица, които осъществяват дейност в областта на регионалното и градско развитие (в т.ч. общини и общински предприятия), ще бъдат насърчени да прилагат предприемачески подход, когато подготвят и осъществяват жизнеспособни инвестиции, като допринасят значително за устойчивото социално-икономическо развитие на регионите. Средствата ще бъдат използвани изцяло или частично за инвестиции в спортна инфраструктура, енергийна ефективност на жилищни сгради и студентски общежития, културна инфраструктура, градска среда, както и в зони с потенциал за икономически растеж и интегриран градски транспорт.

„Стартирайки фонда ние очакваме да наберем като добавен ресурс от финансовия пазар минимум половин млрд. лв. за инвестиции“, посочи Павлова. Тя допълни, че важно условие е всеки проект, който ще кандидатства по програмата, да генерира нови работни места, да създава заетост и да привлича частен капитал с възможност да носи възвращаемост на средства, които да се реинвестират в нови подобни проекти. Като пример министърът посочи проекти за тържища и пазари, кино зали, медицински центрове, градски атракции и др.

Павлова напомни, че съгласно изискванията в програмния период до 2020 г., всяка оперативна програма трябва да задели ресурс за подобен тип финансови инструменти, с което ще се осигурят около 3 млрд.лв. за инвестиции чрез фонда на принципа на финансовия инженеринг. „Фондовете са бъдещето на европейското финансиране и ще са основен инструмент в плановия период след 2020 г.“, отбеляза регионалният министър. Тя изрази надежда Фонда да обяви максимално бързо процедурите за кандидатстване, както и да се изберат успешно фонд мениджърите – един за София и по един за Северна и Южна България.

Тя напомни, че в предишния програмен период пилотно стартира управлението на такива финансови инструменти по инициативата “Джесика” с 33 млн. евро и два фонда, които са довели до инвестиции от над 180 млн.лв.

Зам.-министър Деница Николова също подчерта ползите от финансовия инструмент, който дава допълнителна възможност на частния капитал да инвестира в обществено значими проекти с принос към обществото. „Даваме възможност значителен ресурс да бъде вложен по най-ефективния начин в проекти за подобряване на енергийната ефективност на сгради, визията на сградния фонд, подобряване на градската среда, парковите площи, даване на възможност за финансиране на проект, за градски транспорт за интелигентни системи и др.

Зам.-министър Николова отбеляза, че близо 10 млн.лв. са планираните инвестиции в за развитие на туризма в София. За останалите региони средствата са разпределени пропорционално.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments