Малчугани от три детски градини в гр. Гоце Делчев,и техните родители в проект посветен на интеграцията и приобщаването

0
153

В петък 21.10 в  гр. Гоце Делчев  от 11 часа във фоайето на хотел “Неврокоп” във връзка със стартирането на новия проект на община Гоце Делчев ще бъде проведена информационна среща, на която ще присъства екипът на проект “Различни и заедно играем, и заедно творим .  На срещата ще бъде представен екипът и целите на проекта. Събитието ще бъде открито от общинското ръководство на гр.Гоце Делчев.

Проектът се финансира 100 % от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз. “Бенефициент по договора за безвъзмездна финансова помощ е Община Гоце Делчев. Партньори в реализирането на проекта са: Фондация „Стъпка по стъпка“,и три детски заведения от гр.Гоц Делчев –  Детска градина „Калинка“, Детска градина „Пролет“ и Детска градина „Щатливо детство“. Стойността на проекта е 223 639,00 лева, от които 190 093,15 лв. са европейски средства, а националното съфинансиране е в размер на 33 545,85 лв. Продължителността за изпълнението на проекта е 30 месеца или до 31.12.2018 г.
Водещата цел  на проекта е да се повиши ефективността на работата по обхвата и интегрирането на деца в неравностойно положение и от етнически малцинства, в детските градини и групите за предучилищната подготовка на територията на община Гоце Делчев. Подобряване на образователната среда и качеството на предучилищна подготовка в детските градини, чрез въвеждане на допълнително обучение по български език и привлекателни занимания по интереси, за развиване творческия потенциал и талантите на децата са залегналите в проекта така наречените специфични цели. В проекта, при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., поетапно ще се включат 100 деца в предучилищна възраст в неравностойно положение (включително от етнически малцинства) и 42-ма родители от семейства в неравностойна ситуация (включително от етнически малцинства), които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на детска градина.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments