Електронен регистър за настанените лица в хотели и къщи за гости

0
216

Общинска администрация – Банско уведоми всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на общината, че от 14.09.2016г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, обнародван в ДВ, бр.75 от 27.09.2016г.
Съгласно закона хотелиерите са длъжни да водят регистър за настанените туристи, като за местата за настаняване клас „А” той е задължително в електронна форма. Глобата за физическите лица, които не водят регистър, е в размер на 2000лв., а за юридическите – 7000лв.
В срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон, министърът на туризма осигурява интерфейси за съответен обмен на данни с Единната система за туристическа информация, при което обменът и обработката на данните от регистрите на настанените туристи ще става чрез пряк канал за връзка между хотелиерите и Единната система /ЕСТИ/, без да е необходимо информацията да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда.
До осигуряване на условията на обмен на данни чрез Единната система ЕСТИ лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават справка-декларация за броя на реализираните нощувки по досегашния ред.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments