Чисто нов микробус ще превозва лица с увреждания от община Гърмен следствие на успешно спечелен проект

0
431

Нов, функционален, и изключително полезен за ползване микробус , специализиран за хора с увреждания, е осигурен на община Гърмен от фирмата, която спечели  обществената поръчка за доставката – “Строй комплект инженеринг БГ” ЕООД.
Община Гърмен сключи договор с фирмата изпълнител.
Специализираният микробус осигуряващ  транспорт за хора с увреждания на територията на община Гърмен е част от спечеления проект от администрацията по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Проектът е насочен за  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване”. 
Чрез проекта на община Гърмен бе дадена възможност да осигурява и специализиран транспорт за ползващите услугите в „Общинския център” от всички населени места на територията на Гърменско.

Едно от най-важните за изпълнение условия бе, именно доставка на чисто нов микробус, на дизелово гориво с 8+1 места и цена до 70 000 лева.
В средата на месец юни кметът на община Гърмен Минка Капитанова подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, който осигурява на община Гърмен още 499 704 лв. за социални дейности. Средствата вече се влагат за създаването на „Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”.
Продължителността за изпълнение на проекта е 20 месеца, а срокът за предоставяне на социалните услуги е 18 месеца.
“Чрез проекта ще се създадат условия за ефективно упражняване на правото на независимост и социално включване, като се намали и риска от зависимост от институционален тип грижи. Чрез реализирането му ще бъдат предоставени интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални здравни услуги в общността или в домашна среда”,  коментира  кметът на Гърмен Минка Капитанова.  Нуждаещите се ще могат да се възползват и от услугите на две медицински сестри и психолог, които ще бъдат назначени на половин щат.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments