ОДОБРЕНА Е СТРАТЕГИЯТА НА “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО“

0
197

Със заповед на министъра на земеделието и храните, вече е официално одобрена стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Гоце Делчев, Гърмен – Хаджидимово“. Общият размер на одобрената финансова помощ за проекти към стратегията е в размер на 7 353 920.80 лева, който включва финансиране от три Оперативни програми – Програма за развитие на селските райони, Развитие на човешките ресурси и Иновации и конкурентоспособност.
Чрез Стратегията ще бъдат финансирани проекти на фирми, неправителствени организации, читалища и земеделски производители и общини от територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.
По Програма за развитие на селските райони ще се финансират проекти в областта на селското стопанство, развитие на земеделието и преработването на селскостопанска продукция, развитие на бизнеса извън сектора на земеделието, обновяването на общинска инфраструктура.
По ОП Иновации и конкурентоспособност ще бъдат финансирани проекти в областта на повишаване капацитета на малките и средни предприятия на територията на МИГ.
По ОП Развитие на човешките ресурси ще се финансират проекти, свързани с обучение и заетост на безработните лица и заети лица, подкрепа за развитието на предприемачески идеи с цел борба с безработицата на територията на МИГ, както и подкрепа за развитие на иновативни и специфични за региона социални услуги, насочени към насърчаване на социалното включване на лица от маргинализирани групи.
Първите проекти, с които ще могат да кандидатстват представителите на местната общност, ще се приемат през 2017-та година.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments