ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ : Информация относно състоянието на водоподаването в с. Рибново

0
196

ПРЕСЦЕНТЪР МРРБ

Информация относно състоянието на водоподаването в с. Рибново

Във връзка с разпространяваната информация в медиите относно проблем с водоподаването в село Рибново Пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира следното:

Водоснабдяването на с. Рибново, община Гърмен се осъществява чрез водоснабдителна система (ВС) „Илистен“, включваща подземен водоизточник, довеждащ етернитов водопровод с дължина 3,5 км и напорен водоем с обем 300 куб. м. Необходимото максимално водно количество за с. Рибново възлиза на 16 л/с. Поради ниския капацитет на водоизточника, утвърденият експлоатационен ресурс на водовземното съоръжение е 3,29 л/с, който е значително по-малък от необходимия.
Изграденият от община Гърмен довеждащ водопровод с дължина 15 км за допълнително водоснабдяване, захранван от речно водохващане „Въщица“ е без разрешително за водоползване, с недоизграден и невъведен в експлоатация напорен резервоар. Съоръжението не се експлоатира от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.
Поради продължителното засушаване през летните месеци, повишена консумация и поливане с питейна вода, дебитът на основния водоизточник е съществено намалял, което е довело до недостиг на вода по високите части на селото.
За осигуряване на водни количества, задоволяващи нуждите на жители на с. Рибново, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград е уведомило кмета на община Гърмен за необходимостта от въвеждане на режимно водоподаване за висока и ниска зона, съгласувано с кмета на с. Рибново.
Към момента няма възможност за допълнително водоподаване и затова е необходимо да бъде въведен режим на водоснабдяването по реда на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и съгласно Общите условия на В и К оператора за предоставяне на ВиК услуги, а именно чрез местните органи на управление и средствата за масова информация.
До възстановяване на водоподаването от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водосноки.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments