Община Гоце Делчев с одобрение от общинските съветници за авансово получаване на 35 % по одобрен проект

0
197

Общинските съветници община Гоце Делчев упълномощиха кмета Владимир Москов да подпише запис на заповед, без протест и без разноски, платим на предявяване в полза на МРРБ, управляващ орган по Оперативна програма “Региони в растеж”, за сумата от 35 638,64 лева. Средствата представляват 35 % от стойността на безвъзмездната помощ по спечеления проект “Техническа помощ по ИПГВР на община Гоце Делчев за периода 2014-2020 г.”.

Парите ще бъдат използвани за актуализиране на системи за финансово управление и контрол с оглед изпълнението на инвестиционната програма, за възнаграждения на Междинно звено и екипа по програмата, за наемане на външни и помощник-оценители на проектните предложения, както и за участие на общински експерти в програми за обмен на опит с добри практики, посочи аргументите за исканата авансово сума пред общинските съветници заместник-кметът Валери Сарандев.

Проектът е с голяма важност, тъй като той е предпоставка за цялостното изпълнение на инвестиционната програма по интегрирания план на Гоце Делчев за периода 2014-2020 г. Той е с одобрена стойност от 18,9 млн. лв., обясни още на заседанието на Общинския съвет Сарандев. Заместник-кметът припомни, че в одобренат програм са включени проекти за цялостно външно и вътрешно обновяване на училища, детски градин, Дома на културата, асфалтиране на улици, благоустрояване на междублокови пространства, енергийна ефективност на сгради, изграждане на социални жилища и други. Първите два проекта от инвестиционната програма са подготвени от общинските експерти и са внесени на 31.07.2016 г. за преглед и оцека в Междинното звено по ОП ”Региони в разстеж 2014-2020 г.”. Единият проект е за рехабилитация на уличната мрежа в западната част на града и е на стойност 5 698 760 лева, а вторият е на стойност 6 186 670 лв. и предвижда цялостно вътрешно и външно обновление на сградите на Второ ОУ „Гоце Делчев” ,ЦДГ „Радост” и ОДЗ „Калинка”. Ремонтите включват и обновяване на дворните места на сградите и обзавеждане. Според прогнозите на Валери Сарандев се очаква процесът на проектите от Междинно звено да приключи до края на октомври, след което предстои подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществените поръчки и стартиране на дейностите.

 

източник Infomreja.bg

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments