Община Гоце Делчев реализира проект за социално уязвими групи и деца от етнически малцинства

0
203

Община Гоце Делчев спечели  „Образователна и социална интеграция на децата и учениците от етническите малцинства и социално уязвими групи в община Гоце Делчев”. Проектът беше подготвен по Конкурсната процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, а договорът за неговото изпълнение бе подписан в Центърa за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в София. Дейностите, които ще се реализират, са свързани с подкрепа на деца от етническите малцинства и социално уязвими групи, които са с риск от отпадане от образователната система и имат затруднения от социален и образователен характер. Предвижда се и създаване на родителски клуб и обучения по социално-превантивни теми и български език. Проектът е подготвен от Общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Стойността му е 20 000 лв. и ще се изпълнява за срок от една година.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments