Общински съвет Банско одобри участието на община Банско с четири проекта в Програмата за развитие на селските райони

0
161

На своето редовно заседание, Общински съвет – Банско одобри участието на община Банско с четири проектни предложения в Програмата за развитие на селските райони. Две от тях касаят преустройство и подобряване на читалищата в гр. Банско и в гр. Добринище. Читалището в Добринище ще се бори за повишаване на своята енергийната ефективност с ред от мерки и подобрения, а това в Банско – да преустрои съществуващо помещение в многофункционална съвременна зала за заседания и срещи.
Останалите две предложения по оперативната програма включват проекти за рехабилитация на ключови улици в Банско и Добринище, включително изграждането на околовръстна южна дъга.

Текущото изпълнение на общинския бюджет и актуализацията му бяха гласувани, като бе одобрен нов данък за упражняване на таксиметрова дейност на територията на общината. Той е в размер на 500 лева и ще влезе в сила от 2017 г., като ще се заплаща предварително за всеки автомобил.

Съветниците приеха две изцяло нови наредби, които да функционират на територията на общината. С приемането на Наредба 1 за обществения ред, се отменя действащата до този момент наредба, приета през 2000 г. С новия нормативен акт се регламентира ясно понятието „обществен ред”, забраните и задълженията на физическите и юридически лица, като се цели осигуряване на спокойна, организирана и достъпна градска среда. Предвижда се също забрана за открита употреба на алкохолни напитки в близост до детските и спортни площадки, както и откритото носене на хладно оръжие и други опасни предмети.

Новата Наредба за преместваемите обекти и другите елементи от градското обзавеждане регламентира по-ясно и изчерпателно всички видове преместваеми обекти и рекламни, информационни и други елементи от градската среда на територията на общината. В нея са разписани и по-добри правила за принудителното премахване на такива временни обекти. Влизането й в сила ще отмени две съществуващи наредби – действащата до момента Наредба за преместваемите обекти и Наредбата за рекламната дейност.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments