Нов водопровод в Банско

0
182

Правителството учреди ограничено вещно право в полза на община Банско за изграждане на обект „Довеждащ водопровод от каптажи „Караманица – 2“ и „Караманица – 3“ до каптаж „Усипо“. Решението е съгласно изменение на Подробен устройствен план – парцеларен план, одобрен от общинския съвет на 3 август тази година върху шест поземлени имота, които са изключителна държавна собственост. «Благодарни сме на правителството за разбирането. За всеки град, а още повече за курорт като Банско е много важно да си реши водния проблем. Надявам се, че до края на тази година ще успеем да завършим първия етап за изграждането на довеждащия водопровод», заяви кметът на общината Георги Икономов. Договорът е на стойност 1 128 997 лева без ДДС. Средствата са осигурени целево съгласно споразумение между община Банско и МРРБ. С осъществяването на проекта ще се осигурят нови 25 литра в секунда вода, която е с много добро качество.

Разрастването на града през последните 10 години постави местната власт пред редица предизвикателства, сред които и необходимостта от осигуряването на допълнителни количества питейна вода. На моменти населението от 10 000 стига до 30 000 заедно с туристите. Общината работи по проекта повече от 2 години, но процесът бе забавен поради факта, че местността е част от Национален парк „Пирин” и специалните режими, действащи на неговата територия. Вторият етап предвижда разделянето на водопровода, което ще осигури вода и за източната, и за западната част на града. Ще се направи реконструкция, за да може да се подава вода в този район, в който има проблем с водоподаването.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments