Заради предотвратяване на ПТП общинското ръководство в Сатовча нареди улици и тротоари да бъдат освободени от складирани дърва за огрев

0
165

С цел недопускане на ПТП на територията на населените места от община Сатовча, както
и безопасността на учениците през новата учебна година и във връзка с организиране на
дейности по опазване на околната среда, спазване изискванията на Наредба№1 за опазва-
не на обществения ред в общината, общинското ръководство с нарочна заповед възложи
на кметовете на кметства да организират освобождаването на тротоарните пространства и
уличните платна от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, строителни материали и други,
които ще възпрепятстват нормалното движение на хора и автомобили. Съгласно заповедта
кметовете на кметства е необходимо да уведомят населението по подходящ начин, да ор-
ганизират и съблюдават за изпълнението й с цел недопускане на ПТП на територията на
населеното място. Цялостния контрол по изпълнението на заповедта е възложен на замест-
ник-кмета Елхан Кълков и началника на ПУ Сатовча.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments