20 000 лв безвъзмездна помощ за млади предприемачи с идеи дава Министерството на икономиката

0
183

Министерството на икономиката обявява национален конкурс по проект „Техностарт 2 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“. Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование с цел подпомагането им да започнат собствен бизнес, като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми, съобщават от ведомството. Проектът е ориентиран към студенти и хора с висше образование – бакалавър или магистър и докторанти.
Те ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес като им се предостави безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми. Целта е да се насърчат младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи, да реализират тези идеи и да се промотират успехите им. Проектът “Техностарт 2” е в изпълнение на приоритетни области №1 „Предприемачество“ и №9 „Умения и иновации“ от Националната стратегия за на- сърчаване на МСП 2014 -2020г.
В рамките на проекта се предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 90% от общия размер на финансиране или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За да получи финансиране на проекта, всеки одобрен кандидат за финансиране трябва да регистрира своя фирма (ЕООД или ЕТ) по Търговския закон в Агенцията по вписванията и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.
Проектът финансира стартиращи фирми с бизнес идея само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност. Допустимите разходи в рамките на проекта са разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА), разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения, разходи за закупуване на материали и консумативи, разходи за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на ескроу банковата сметка по проекта, необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана. Крайният срок за кандидатстване е до 17-ти октомври включително. Конкурсната документация се подава лично или чрез упълномощено лице в деловодството на Министерството на икономиката.

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments