Меглена Кунева: 140 мл. за образование– нека някой каже, че няма полза от членството в ЕС

0
180

Още акценти: Тази учебна година започва най-мащабната реформа от 90-те насам На специалния сайт “За реформата” и на горещия ни телефон 0878 15 65 43 постоянно звънят учители, директори и родители Учителят е двигателят на образованието, а няма по-важна задача от образованието Да споделиш какво четеш, е много интимно. За мен това е нещо като акция “Запознай се” Ще предадем на училищата съветите на журито на “18 книги за вашето литературно пълнолетие” – Г-жо Кунева, как ще започне новата учебна година? Имате ли притеснения за спокойствието в училищата при всички промени, които трябва да се случат след влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование? – Всяка нова учебна година е специална, но за тази думата “нова” е с много повече и по-дълбоко съдържание, защото започва най-мащабната реформа от началото на 90-те. Нов закон, нови образователни стандарти, нови програми в 1-и и 5-и клас. Нови политики и мерки за справяне с отдавна известни проблеми: ранно отпадане от училище, необходима подкрепа за децата със затруднения, за децата с таланти, за децата, чийто майчин език не е българският и изостават. И още – необходимост от по-голяма свобода за учители, ученици и родители, от по-интересни методи на преподаване, за да останат децата в училище и да успяват в живота след това. Казвам първо учители – казах го и на нашия събор: целта на реформата са децата, но двигателят са учителите. Без тях няма да се справим. Събрахме се, за да кажем, че има проблем, че учителите ще са двигателите на реформата, но се нуждаят от подкрепата на цялото общество. За да ги има и за да помогнат на нашите деца. Бях много откровена: повишаването на авторитета и социалния статус на българския учител е приоритет в работата на Министерството на образованието и науката и моя водеща политическа задача. И го повтарям! – Но в 1-и клас вече ще учат по нова програма, а със стария буквар. Това няма ли да притесни учителите и родителите? – Влязох в министерството, когато вече имаше забавяне с 3 месеца на процедурите за новите учебници. Заповедта на проф. Танев беше обжалвана във ВАС. Издателите я оттеглиха, но бяха категорични, че не могат да подготвят за толкова кратко време учебници за първокласниците и да спазят сроковете за оценяване, които изискваха 8 месеца. Разбрахме се поне да ускорят работата по учебника по история и цивилизации, защото програмата за петокласниците е съвсем нова – ще учат Античност. Всички спазихме договорките си – учебниците вече се печатат и в началото на учебната година ще са при учениците. А за буквара казах още преди месеци, че ако той ще е готов през декември, няма да допусна хаос и тормоз за деца и учители – да сменят буквара в средата на годината. Имахме хиляди срещи с начални учители, които признаха, че това не е добре. Казаха също, че ще им е трудно да преподават по нова програма със стари учебници, но ще се справят. Получиха подкрепа и от експертите в МОН. Цяло лято колегите работиха по новите държавни образователни стандарти – вече представихме 13, до края на септември ще сме готови с останалите 6, които не са необходими за началото на тази учебна година. Моят заместник с ресор училищно образование Диян Стаматов не спря да обикаля страната, аз и експертите – също. От 7 дни в 5 хората са в командировка и успоредно работят по стандарти и наредби. Изготвили сме и сме раздали вече методически указания за прилагането на новите програми със сега действащите учебници. До края на юни над 2400 учители бяха обучени по националната програма “Развитие на педагогическите специалисти”. Проведохме обучение на всички експерти в страната, а те от своя страна – на всички учители как да прилагат новите програми. Важно е да се знае, че новият учебен план влиза през тази година само за 1-и и 5-и клас. Само учителите, които преподават в тези класове, трябва да изработят годишни разпределения с нова структура. Знам, че началните учители са много отдадени на професията – те са първите, които посрещат децата в училище. – Но те се безпокоят, че може да ги санкционират, ако решат примерно да преподават по старата програма, за да са сигурни, че децата ще възприемат материала? – Важно е да научат децата да четат и смятат. Неслучайно на срещата ми с началниците на регионални управления по образованието – досегашните инспекторати, казах категорично, че досегашните инспектори трябва да са ментори. Учители и директори се нуждаят от подкрепа през тази първа година. – Това означава ли, че ще си затваряте очите, ако някой преподава по старата програма? – Реформата сега започва, законът предвижда тя да се случва бавно – до 2020 г. Програмата е ясна – децата да се научат да четат и пишат в 1-и клас. Целта е всичко да става постепеннно, да няма сътресения, и най-важното е, че всичко става с постоянно общуване – къде има проблем, какво не работи, кое трябва да се подобри. Публикувахме и работни варианти на всички учебни програми за общообразователна и профилирана подготовка от 1-и до 12-и клас, за да имат представа учители и родители каква е цялостната идея за новото учебно съдържание. Информацията е важна и за авторските колективи, които работят по изготвянето на новите учебници. Така те ще имат представа какво учебно съдържание се залага в следващите класове, за да се осигури както връзката по хоризонтала – между отделните учебни предмети, така и по вертикала – надграждането в рамките на един учебен предмет по класове, етапи и степени. В началото на 2017 г. ще бъдат публикувани проектите на програми за 3-и, 7-и и 9-и клас. А на специалния сайт “За реформата” и на горещия ни телефон 0878 15 65 43 постоянно, да не кажа денонощно, звънят учители, директори, родители и задават своите въпроси. Експертите вече са дали отговор на над 800 въпроса и ще продължат да отговарят. Ние направихме срещи с хиляди учители и ще продължим да ходим при тях, защото много държа на личните впечатления. Аз поех ангажимент към учителите на събора да имат от мен лично като министър, но и от колегите в МОН цялата ни подкрепа. – Учители по история, география и биология ви сезираха, че трябват допълнителни часове за наваксване на учебното съдържание в 7-и клас. Те критикуват МОН, че предлага неуместни алтернативни варианти, и искат еднакъв брой часове за задължителна или задължително избираема подготовка (ЗИП) във всички училища. – Не подценяваме нито един проблем. Прилагането на новия закон е въпрос на фина настройка. Затова публикувахме три варианта за компенсиране на пропуснатия материал по история в раздел “Средновековие”, география – раздел “Континент Европа”, и биология – раздел “Гръбначни животни”. Предвидихме допълнителни часове в задължителната избираема подготовка, в свободно избираемата подготовка или чрез преструктуриране на учебното съдържание. Даваме възможност за избор. В едно училище се справят по-бързо с биологията, но по-трудно с историята. Възможността за избор е в полза на самите ученици, мисля, че е облекчение и за учителите. Мисля, че това е и хубавото на новия закон – да има избор, свобода, а не всичко да се налага със заповеди. – С какво проектът “Твоят час” по оперативната програма ще помогне на българското образование? – 140 милиона лева за образование. Нека някой сега ми каже, че няма полза от членството на България в Европейския съюз!. Но те не падат от небето. Трябва да вложим всеки лев в полза на нашите ученици. Така трябва да ги изхарчим в следващите 5 години, че аз ще съм щастлива оценките за успехите на децата ни да помръднат дори и с една скала нагоре. Тези пари ни се дават, за да се справим с ранното отпадане от училище, за децата със затруднения в обучението, за онези, за които българският език не е майчин и изостават, както и за децата със здравословни или семейни проблеми. Но това са средства и за талантливи деца, които също са в риск да изостанат с учебния материал или заради липса на база или добър преподавател да пропилеем дарбите им. Една част от тези средства ще са за допълнителни възнаграждения на специалистите, които занимават учениците в извънкласни форми. Целта е ясна – по-добри резултати в обучението. – Да свалим процента на двойките по математика ще помогне ли? – Да! Но само парите няма да свършат чудеса. – Да, постоянно се чуват гласове, че гилдията не е мотивирана и на места цари хаос. – Няма хаос. Не го допускаме. Нормално е, когато влиза в сила нов закон, да има притеснения и трудности. Учителите са дисциплинирани и отговорни хора. И много моля никой да не се опитва на техен гръб да спекулира. Всички сме родители, учителите също, политиците – също. Образованието е приоритет за правителството. Казвала съм го и ще повторя: не бива да има опозиция на образованието. Това е безотговорно към децата ни. – Учителите ще бъдат атестирани и така ще могат да израстват по-бързо в кариерата, без да са натрупали голям стаж. Това ще помогне ли за привличането на млади учители? – Имаме сериозен проблем – не само млади учители липсват, липсват учители. И в момента получаваме обезпокоителни справки, надявам се до 15 септември да няма свободни места за учители. Но аз знаех за този проблем – учителите бягат от професията – не са мотивирани, нямат кураж. И затова си позволих да събера 12 000 учители в зала “Арена Армеец”! Да кажем на обществото, че учителят е важен и се нуждае от подкрепа, че това е важно за децата ни, което означава – за бъдещето на нацията. Проблемът с учителството е важен за нас като нация – да осъзнаем, че учителят е двигателят на образованието, а няма по-важна задача от образованието. И това е истинският патриотизъм. Но аз не вярвам в политика и реформа без пари. На събора споменах едно минимално увеличение на учителските заплати, заложено в колективния трудов договор. Истината е, че трябва по-висок процент в бюджета за образование – и не толкова за заплати. А за патриотична политика – за кабинети, програми, иновативни програми, за обучения и квалификация на самите учители, най-общо казано – за модерно образование. Ако на децата не им е интересно в училище в този технологичен свят, нищо не може да ги задържи в час. А за това е важно и учителите да са на тяхното ниво поне. Да говорят на един език и да се разбират. В оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж” имаме две операции за повишаване на квалификация. Първата е с бюджет 20 милиона лева. По нея предвиждаме обучение на 17 000 души, от които 2000 са на възраст до 34 години. Това са млади учители. Втората е за повишаване на капацитета за работа в мултикултурна среда с бюджет 5 млн. лева. За младите учители предвиждаме да имат наставник, когато дойдат от университета в училище. Аз няма да се уморя да повтарям, че най-добре учител се учи от колега учител. Най-полезно и най-бързо можеш да научиш как да преподаваш по-добре, по-интересно и по-успешно от опита на свой колега. – Какво ще пожелаете на ученици, родители и учители през новата учебна година? – Да не спират да се учат взаимно един от друг. – Участвате в журито на кампанията на “24 часа” “18 книги за вашето литературно пълнолетие”, какви са впечатленията ви от предложенията? – С книгите е като с хората. В различни етапи от живота си общуваш повече с едни, по-малко – с други, но това не значи, че си забравил старите си приятели или че не искаш да имаш нови. Да споделиш какво четеш, е нещо много интимно. За мен това е нещо като акция “Запознай се”. Сега ще представим тези. Щом журито е преценило, с удоволствие ще предадем на училищата неговите съвети. CV Завършила е право в Софийския университет Специализирала е в университетите в Джорджтаун – САЩ, и в Оксфорд Бе главен преговарящ за присъединяването ни към ЕС и министър по европейските въпроси в кабинетите “Сакскобургготски” и “Станишев” и първият ни еврокомисар (2007-2010 г.) На 1 юли 2012 г. създаде партия “Движение България на гражданите” (ДБГ) Вицепремиер във второто правителство на Бойко Борисов Министър на образованието и науката от февруари 2016г.

 

от 24 часа

 

 

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments