Хотелите с регистър за настанените туристи

0
173

Парламентът прие на второ четене Законопроект за изпълнение и допълнение на Закона за туризма . Според приетите промени всички лица, извършващи хотелиерство, включително тези, които са започнали производство по категоризация, трябва да водят регистър за настанените туристи със състав на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма. Улеснява се процедурата по обмен и обработка на данните от регистрите на настанените лица, като се създава директен канал за връзка между хотелиерите и Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), без да е необходимо информацията да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда. Туристите се разделят на две групи- български туристи и туристи от ЕС, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и от Конфедерация Швейцария, и останалите чуждестранни туристи. Промените уреждат изисквания за информацията, която трябва да въвеждат хотелиерите, в зависимост от групата, към която спадат туристите. За първата група се въвеждат броя на туристите, датата на регистрация и на отпътуване. За втората група се въвеждат броя на туристите и данните, записани в Закона за чужденците. 
Данните ще бъдат предоставяни на НАП за контрол на постъпленията от туристическа дейност. Според вносителите промените ще допринесат за по-ефикасната и бърза обработка на туристическата информация.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments