Община Разлог с активно участие в програма “Региони в растеж”

0
156

Четирите проекта обхващат важни обществени сгради в град Разлог всоциалната, образователната, културната и административна сфери. В проектите е заложено Община Разлог да извърши строително монтажни дейности за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на НЧ „15 септември 1903-1909г.”, СОУ „Братя Каназиреви”, ОУ „Никола Парапунов”, бившата туристическата спалня и бившия интернат.Стойността на подписаните договори е над 3,5 млн. лева.

Изпълнението на заложените в проектите дейности ще допринесат за достигане на по-висок клас на енергопотребление във всички сгради и намаляване на разходите за енергия. Значително ще се подобрят експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите и постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.Всичко това ще доведе до по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в Разлог.

Община Разлог очаква одобрение на още 3 проекта, включващи дейности за прилагане на мерки за енергийна ефективност на 14 многофамилни жилищни сгради в Разлог. Тяе една от 28-те конкретни бенефициенти, които имат право да изпълнят мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради по откритата процедура на МРРБ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.Общият индикативен размер на средствата (100% безвъзмездна финансова помощ) за Община Разлог е в размер на 7 301 393,07 лева.

Провеждането на дългосрочна целенасочена и планирана местна политика за цялостно подобряване на обществените и многофамилните жилищни сгради е от съществена важност за общинската администрация. Целта е да се осигури съвременна, икономически и енергийно ефективна среда в сградите в Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки, които да доведат до енергийна ефективност-гарантирано намаляване на енергопотреблението и да се създадат необходимитеусловия за използване на възобновяеми енергийни източници, като важен фактор на устойчивото развитие.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments