Община Гърмен стартира дейностите по проект насочен към хора с увреждания

0
221

Веднага след празниците Община Гърмен ще подпише договор със „Строй комплект инженеринг БГ ”ЕООД за спечелената от дружеството обществена поръчка за доставка на специализиран транспорт за хора с увреждания, което е част от спечеления проект от администрацията по ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Проектът е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, приоритетна ос 2, „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване.

На община Гърмен се дава възможност да осигурява и специализиран транспорт за ползващите услугите в „Общинския център” от всички населени места на територията на Гърменско. За обществената поръчка наскоро бе проведен конкурс, на който се явиха като кандидати пет фирми.

Заради нередовни документи с пропуски и грешки в тях отпаднаха три от фирмите кандидати и на финалната права бяха класирани на първо място дружествата „Строй комплект инженеринг БГ” и „Специализирана автосервиз Мастерверк-Благоевград” ООД, предложили приемливи условия и цени за изпълнение на поръчката.

Според регламента при отказ на първата фирма ще бъде предложено на втората класирана фирма да сключи договора с община Гърмен за изпълнение на поръчката, която се отнася за подсигуряване на специализиран за хора с увреждания, чисто нов микробус на дизелово гориво с 8+1 места и цена до 70 000 лева. През лятото  кметът на община Гърмен Минка Капитанова подписа договор с Министерство на труда и социалната политика за изпълнение на проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, който осигурява на община Гърмен още 499 704 лв. за социални дейности. Средствата вече се влагат за създаването на „Общински център за почасово предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно положение”. Продължителността за изпълнение на проекта е 20 месеца, а срокът за предоставяне на социалните услуги е 18 месеца. „Чрез проекта ще се създадат условия за ефективно упражняване на правото на независимост и социално включване, като се намали и риска от зависимост от институционален тип грижи. Чрез реализирането му ще бъдат предоставени интегрирани услуги за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждания, като ще се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални здравни услуги в общността или в домашна среда”, поясни кметът на Гърмен Минка Капитанова. Нуждаещите се ще могат да се възползват от услугите на две медицински сестри и психолог, които ще бъдат назначени на половин щат.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments