Община Гоце Делчев организира информационна среща за саниране на малки блокове и многофамилни жилищни сгради

0
179

Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани да вземат участие в информационна среща, която ще се проведе на 8 септември (четвъртък) 2016г. от 18,00 часа в Заседателна зала на партерен етаж, сграда на Община Гоце Делчев на ул.Царица Йоанна 2.
Целта на срещата е да се повиши информираността на гражданите относно възможностите за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради, като се провокира мотивацията им за сдружаване и кандидатстване за финансиране.
Съгласно направените през 2016г. промени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради се разшири обхвата на допустимите за финансиране сгради. През 2017г. ще бъдат финансиране и панелните сгради (сгради строени по индустриален способ) с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени(масивни) сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Другото основно изискване е сградите да са на три или повече етажа, с минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение.
Финансирането на малките блокове, кооперации и други допустими жилищни сгради може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., както и при наличен финансов ресурс по програмата.
Поради това, че Община Гоце Делчев е допустим бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, освен по Националната програма за енергийна ефективност, част от сградите в гр.Гоце Делчев ще могат да получат финансиране за саниране и по европейската оперативна програма. Изискванията за това кои сгради могат да кандидатстват по тази програма са идентични с изискванията на Националната програма, като тук дори има и още по-ниски изисквания – допустими за финансиране са многофамилни тухлените (масивни) жилищни сгради които са с минимум два самостоятелни обекта/апартамента/жилища, и принадлежат на повече от един собственик.
Ръководството на Община Гоце Делчев вярва, че срещата ще представлява интерес за гражданите на гр.Гоце Делчев и ще спомогне за насърчаване на активността им за сдружаване и кандидатстване по двете програми.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments