ЮЗДП ще стопанисва и горите на община Банско

0
181

Кметът на Банско, Георги Икономов, сключи договор за прехвърляне управлението на общинските горски територии към Държавните горски стопанства Места и Добринище. 187,5 хектара в обхвата на ДГС Места и 1211 хектара – в обхвата на ДГС Добринище, ще бъдат стопанисвани, управлявани и опазвани за срок от 10 години.

Допълнително, между директорите на горските стопанства инж. Благой Кишев и Иван Герин и градоначалникът, бе договорено всяка година от добитите количества дърва за огрев, да бъдат предоставяни 250 куб. м дървесина за нуждите на община Банско. „Считам тази форма на стопанисване и управление на общинските горски фондове за по-удачна. Община Банско не разполага с необходимия ресурс за опазването им. Горските стопанства, на чиито територии са те, са държавни структури, изградени именно с такава цел. Договорихме 50 % от реализираната от продажба на дървесина печалба, да бъдат изплащани на община Банско, като горските стопанства имат задължението всеки месец да отчитат резултатите от извършените горскостопански дейности” коментира Икономов сключения договор.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments