Община Банско с изпреварващ ръст на развитието в сектор туризъм

0
190

Оборотите, приходите и заетостта в сектор туризъм през 2014 г. далеч изпреварват тези отпреди кризата от 2008/2009 година, сочи анализ на икономическия профил на община Банско, изготвен от Института за пазарна икономика.
Докато през 2008-2009 г. леглата в местата за настаняване са около 7 хиляди, то през последните три години (2013-2015 г.) те постепенно се увеличават до 16 хиляди. Увеличението на местата за настаняване и легловата база на община Банско е паралелно със стабилното нарастване на броя на реализираните нощувки. Приходите от нощувки също нарастват от 16,3 млн. лв. през 2008 г. до 28-29 млн. лв. в периода 2013-2015 г.
Над 60 % от икономиката на общината е концентрирана в този отрасъл, което наред с по-ниските нива на безработица, води до заключението, че тя вече е преодоляла негативните последици от световната икономическа криза. Допълнително положително влияние оказва позицията на Банско сред 10-те общини, в които общинската администрация е успяла да усвои най-много европейски средства от оперативните програми на ЕС в съотношение с местното население.
Освен туризма, икономическите сектори, значими за развитието на Банско, са мебелното производство и селското стопанство. Общината има силни позиции в животновъдството и производството на картофи. На фона на постепенно променящата се среда, която доскоро силно фаворизираше зърнените култури, перспективите за развитието на тези сектори и особено на отглеждането на говеда е изключително добро.
„Институтът за пазарна икономика бе натоварен от нас да ни изготви икономически анализ. С негова помощ искахме да видим къде са ни силните и слабите страни, какви са перспективите и предизвикателствата пред Банско. Безспорен е фактът, че туризмът е най-важният сектор за икономиката на нашата община. През последните години ние се наложихме като водеща дестинация за зимен туризъм в България и на Балканите. Бързото развитие привлича все повече туристи, но налага и необходимостта от устойчиво планиране. За да преодолеем ножицата между летния и зимния сезон, залагаме на развитие на летните фестивални формати, което вече дава своя положителен резултат. Активно рекламираме курорта по разнообразни начини – директна реклама, участие в туристически борси, организиране на атрактивни събития. Извън сектор туризъм, ще продължим да се стремим да защитаваме успешни проекти за привличане на средства от европейските фондове. Ще търсим също начини за насърчаване на местния бизнес и в частност традиционната за Банско мебелна индустрия чрез засилване на връзката й с професионалното образование и с туризма като потребител на крайния продукт. В земеделието фокусът естествено попада върху животновъдството и земеделието. Нарастващият поток от туристи в общината, в т.ч. през летните месеци, обуславя добри перспективи за развитието на малки преработвателни цехове в сферата на хранително-вкусовата промишленост. Производството на месни и млечни продукти, могат да посрещнат търсенето, да захранват местната туристическа индустрия и по този начин да оформят пълен цикъл от производител до краен потребител. Със засилването на дела им в местната икономика, ще нарасне дела на целогодишната заетост, ще се създадат по-добри условия за задържане на младите хора и запазването на жизнеността на общината” коментира кмета Георги Икономов изготвения анализ.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments