2 млн лв опита да похарчи МОН за запалки, ключодържатели … и възглавнички

0
188

Вицепремиерът и министър на образованието и науката Меглена Кунева нареди незабавно спиране на обществената поръчка с предмет „Изработка и доставка на рекламно-информационни материали и сувенири, свързани с осигуряване на информираност, публичност и визуализация при изпълнението на функциите на МОН”.
„Изключително възмутително е, че процедурата е пусната в мое отсъствие”, коментира министърът, която е в отпуск. Меглена Кунева ще поиска от вицепремиера Томислав Дончев и колегите си министри, при които има оперативни програми, да предоставят на МОН информация за добри практики в техните процедури и за размера на средствата, предвидени за рекламни материали и сувенири“, съобщават от МОН.

В одобрените дейности по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” – „Техническа помощ”, са предвидени средства за изработване на рекламни и информационни материали – изработка, дизайн и разпространение на информационни брошури, информационни материали, достъпни за хора с увреждания, листовки, наръчници, ръководства и обучителни материали за успешно изпълнение на проекти, изработка на други рекламни материали и др. Целта е популяризиране на Оперативната програма, като се предостави на широката общественост информация за нейните цели, потенциални кандидати, целеви групи и по този начин да се достигне до възможно най-широк кръг от потенциални бенефициенти, подчертават от просветното ведомство.
По-рано днес стана ясно, че МОН е публикувало обява за открита процедурра за рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка, свързана с изработката и доставката на рекламно-информационни материали и сувенири. Количеството и обемът на изработеното и доставките ще се определят в зависимост от възникналите за срока на рамковото споразумение конкретни потребности от рекламно-информационни сувенири. Прогнозната обща стойност без ДДС беше обявена за възлизаща на 2 050 000 лева.
Финансирането ще се осигурява чрез средства от държавния бюджет, от ЕК, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и проекти по оперативни програми, по които МОН е бенефициент (Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК); Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), Оперативна програма „Регионални развитие” (ОПРР), Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР), Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Обществената поръчка е обявена на 12 август 2016 година, като крайният срок за подаване на документи е 17 септември 2016 година до 17.30 часа, бяха съобщили от МОН.

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments