Забрана за движение на едри преживни животни

0
212

 

  ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички собственици на едри преживни животни на територията на общината, че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, на територията на област Благоевград  са предприети следните противоепизоотични мерки:

· Забранява се търговията и движението на едри преживни животни на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ;

· Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Благоевград;

· Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

· Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

· Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на пасищата на територията на общината.

 

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

Subscribe
Notify of
guest
0 Коментара
Inline Feedbacks
View all comments