петък, 5 юни 2020
С цел повишаване на жизненият стандарт, изграждане, развитие и усъвършенстване на образователната инфраструктура на територията на общината, ръководството на Община Сатовча в лицето на д-р Арбен Мименов непрестанно полага усилия…
Общинският съвет в Сатовча прие предложението на кмета Арбен Мименов да се осигурят необходимите финансови средства за изпълнението на важни проекти в общината. Съгласно Закона за публичните финанси съветниците одобриха…
 Във всички населени места от община Сатовча се проведоха тържественичествания по случай 141 години от Освобождението на България. Училищните ръководства бяха подготвили художествено-музикални програми, посветени на нацио- налният празник, където…
На 3-ти март, преди 141 години, започва историята на нова свободна България. На този денотбелязваме Националния празник на РепубликаБългария. Денят на Освобождението всяка година е поводда изразим своята почит към…
На редовно заседание на Обс Сатовча бе приет бюджетът на общината за 2019 година общо и по структура както ледва - Приходи – 9 363 233.00 Разходи – 9 363…
Кметът на Сатовча д-р Арбен Мименов проведе днес среща с доц. Иван Иванов председател на КЕВР по повод острата реакция и несъгласието на населението с предложения Бизнес план от Асоциацията…

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.