сряда, 12 август 2020

Община Сатовча реализира успешно проекта : „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“

Автор
Четвъртък, 30 Юли 2020 13:06

Община Сатовча съвместно с Агенция за социално подпомагане реализират проекта „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“ Проекта стартира от 01.05.2020г. като на територията на община Сатовча се готви за 170 човека в нужда, а планирания край на дейностите беше до 19.06.2020г. вкл.
До момента крайният срок се удължава два пъти, като последната заложена дата за приключване на дейностите по проекта е 31.08.2020г. Приготвянето на топъл обяд се извършва от действащите кухни на Домашен социален патронаж, които разполагат с модерно и съвременно оборудване. Готовата храна се до дома на крайния потребител, като се спазват всички санитарно- хигиенни изисквания. Кухните на ДСП разполагат и с подготвен и обучен персонал, който може да окаже при необходимост и допълнителна подкрепа.

В допълнение към доставянето на храна се предлагат и съпътстващи мерки, с цел намаляване на социалното изключване и справяне с извънредната ситуация произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID 19. Целта на настоящия проект е подпомагането на най- уязвимите социални групи хора, които живеят сами или нямат близки, които да им помогнат в условията на извънредно положение, и не могат сами да си осигурят прехраната.

Целевите групи, които са обхванати: Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето,в което са поставени под задължителна карантина. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години,без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в ус- ловията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

топъл обяд 1 1000x620

 

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.