петък, 5 юни 2020

Кметът на община Сатовча д-р Мименов издаде заповед за забрана свободно пашуване в земеделски земи, ливади, и др.

Автор
Четвъртък, 16 Април 2020 14:04

Кметът на общината д-р Арбен Мименов издаде заповед, с която забрани свободното пашуване по ливадите, засетите и подготвени за сеитба земеделски земи на територията на община Сатовча, с цел предотвратяване на щети на селскостопанското имущество и опазване на общинските зелени площи и декоративна растителност. Със заповедта се забранява пускането на всякакъв вид добитък в селско - стопанските земи, както и свободното им пашуване в тях на територията на общината.

Забраната влиза в сила от 10 април и е валидна до приключване на селскостопанската година. Забранено е пашуването и движението на добитъка по площадките, парковете и градините на територията на общината, като кметовете на кметства имат задължението по подходящ начин да уведомят населението и да организират опазването на селскостопанското имущество на територията на кметството. При констатирани нарушения, кметовете на населени места се задължават да издирят нарушителите и наложат необходимата санкция за неспазване на разпоредбата, както и да предприемат необходими мерки по възстановяване на нанесените вреди. Органите на реда ще подпомагат кметовете на населени места при изпълнението на служебните им задължения във връзка с прилагането на заповедта, а контролът по изпълнението й е възложен на Илхан Карагьозов - директор на дирекция в общинска администрация Сатовча.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.