четвъртък, 9 юли 2020
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове. В заповедта се посочва, през контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на…
Агенцията по заетостта информира своите клиенти, че съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредно положение всички нормативно определени срокове, касаещи определяне на правото и получаване на парични…
От дирекци Бюро по труда в Разлог, което обслужва жители на 4 общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда иформират, че приемът на клиенти е ежедневен, с работно време от…
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ - ИНЖ. КРАСИМИР ГЕРЧЕВ ИЗКАЗВА СВОЯТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ФИРМА „ЕВКЛИПС ЕНЕРДЖИ ООД” С. БАЧЕВО, ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ-РАЗЛОГ  ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКТАНТ.
Община Разлог уведомява всички граждани, че Млечната кухня, която се намира  на улица  "Шаркьой” 6, ще започне работа от 24.03.2020 г., при спазване на всички условия за безопастност. От община Разлог…
Взетите проби на лекарите от вътрешно отделение, спешен център, образна диагностика и клиничната лаборатория на МБАЛ-Разлог са отрицателни. Това каза д-р Татяна Джупанова-гл. инспектор в РЗИ-Разлог.„Реално това показва, че мерките,…

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.