четвъртък, 9 юли 2020
Всеки човек има цели, към които се стреми и мечти, които копнее на сбъдне. Възпитаничката на РПГ " Никола Стойчев"- гр. Разлог, Мария Галчева, която тази година успешно завърши 12…
Община Разлог в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Oбщина Разлог”, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020…
Исторически музей- гр. Разлог за пореден път доказа своята активност. Разработени са проекти, с които музеят кандидатства за целево финансиране, от Министерството на културата, екипът на музея спечели чрез конкурси…
Възобновен бе приемът на деца в детските градини в Разлог. Създадена е стриктна организация и спазване на съответните мерки. Приемащите децата медицински персонал в яслените групи и учители в детските…
Община Разлог сключи административен договор № BG05M9OP001-2.101-0123 за реализиране на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Разлог“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора…
Акция по почистване на битови отпадъци на река река Места, край разложкото село Елешница, се проведе на 30 май. Благодарение на усилията на местните жители, от тоновете пластмаса в района…
Страница 5 от 212

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.