четвъртък, 9 юли 2020

От първи юни се възобновява приемът на деца в детските заведения Разлог

Автор
Четвъртък, 28 Май 2020 13:38

От първи юни се възобновява приема на деца в обединени детски заведения Разлог с изключение на детска градина "Едервайс" село Годлево. Директорът на обединени детски заведения - Разлог Светла Копанарова издаде подробна заповед в която са регламентирани детайлно условията за прием на децата в детските заведения, изисквания за спазване на съответните мерки от родители, учители медицински и помощен персонал. Въведен е и протокол за изпълнение в детските градини при съмнение / наличие на един или повече симптоми на COVID19/.

Приемът на деца в детските заведения в община Разлог ще става сутрин от 7.00 до 9.00 а предаването на децата на родителите от 16.00 до 18.00 ч.
Отговорникът за съответната група изготвя график за приемане и приемане на децата, за да се избегне струпването на много хора едновременно. Не се допуска влизане на придружители на децата в сградата на детското заведение, като родителите или възрастните, които взимат децата трябва да изчакат в двора на разстояние от 2 м. между семействата.
Приемът на деца ще се извършва от медицинското лице в съответния филиал, а там където няма - от учител, като съответно в случай на признаци на заболяване на детето ще бъде отказан прием в детското заведение.

Учители, медицински сестри и персонал ще използват задължително предпазни средства - маски, шлемове, ръкавици и др., а в края на всяка седмица родителите ще заявяват прием на детето за следващата седмица. 4 пъти дневно ще се извършва дезинфекция на помещенията и няма да се допуска внасяне на предмети от страна на родителите / салфетки, плюшени играчки и др./
Пособията за игра на деца в детските градини ще бъдат измивани със сапун и вода поне два пъти дневно, пейките и уредите за игра на двора ще бъдат дезинфекцирани два пъти на ден.

Обособената за всяка група площадка за игра на двора ще бъде ползвана само от съответната група.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.