събота, 30 май 2020

Важна информация от Дирекция Бюро по труда - Разлог

Автор
Вторник, 24 Март 2020 10:41

От дирекци Бюро по труда в Разлог, което обслужва жители на 4 общини - Разлог, Банско, Белица и Якоруда иформират, че приемът на клиенти е ежедневен, с работно време от 8:30 до 17:00 часа. Консултации с трудовите експерти могат да се правят и по телефон на номер 0747 80903. Агенцията по заетостта препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите ѝ, да се съобразят с мерките по отношение на COVID-19 за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.

Агенцията по заетостта предоставя възможността за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване. Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от официалния сайт на АЗ. Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица, поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, т.е. за да получават обезщетения за безработица.
Лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, също не е задължително да посещават бюрото по труда в периода на извънредно положение. С тях ще се свърже трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите действия в този период. Работодателите също се призовават да търсят услугите на бюрата по труда чрез неприсъствени методи за комуникация. В тази връзка Агенцията по заетостта им обръща внимание да не вземат прибързани крайни решения относно своя персонал и да бъдат отговорни за съхраняване на основния си капитал – човешкия ресурс.

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.