четвъртък, 4 юни 2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПИТВАНЕ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ

Автор
Неделя, 15 Март 2020 20:26

Във връзка с постъпващи въпроси от работодатели Ви информирам, че:
Предприятията, производствените фирми и индустрии нямат забрана за прекратяване на дейност към днешна дата. При стриктно спазване на препоръките на националния кризисен щаб, базирани на препоръките на световната здравна организация(СЗО).
Прилагам за сведение част от инструкциите на СЗО.
Работодателите могат да бъдат гъвкави, като организират допълнителни мерки от типа: филтър на входовете с дистанционно измерване на температура; преминаване на различен сменен режим на работа с цел намаляване броя на работещите в помещенията; работа в домашни условия, при възможност. Всичко с цел спазване на нужната дистанция между хората с оглед предотвратяване риска от предаване на вируса.

Приложение на извадка от текста на Световната здравна организация СЗО.
"......Как с прости мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място
..................

Работодателите трябва да въведат тези мерки незабавно, дори и COVID-19 да не е достигнал до съответното населено място. Това ще помогне за предотвратяване на загуба на работо-дни поради заболявания и ще помогне да се спре или забави разпространението на COVID-19 ако достигне работните места, за които отговаря дружеството.

Погрижете се работното място да е чисто и хигиенично:

Повърхностите (бюра и маси) и предметите (телефони, клавиатури) трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
Защо? Заразяването на повърхности, докосвани от служители и клиенти е един от основните пътища на разпространение на заразата от COVID-19.

Насърчете служителите, сътрудниците и клиентите да си мият ръцете редовно и добре:

Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете се да бъдат пълнени редовно.

Окачете плакати, които насърчават миенето на ръце
Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания и информация в интернет сайтовете на дружествата, насърчаващи миенето на ръце.

Погрижете се служителите, сътрудниците и клиентите да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун.

Защо? Защото миенето убива вируса по ръцете и предотвратява разпространението на COVID-19.

Насърчете добра респираторна хигиена на работното място:

Окачете плакати, които насърчават към поддържане на добра респираторна хигиена на работното място. Комбинирайте това с други комуникационни мерки, например насоки от служителите по безопасност на труда, брифинги на заседания, информация в интранет сайтове на дружеството и др.

Погрижете се на работното място да има на разположение защитни маски (обикновени хирургически маски, не маските N95), както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа. Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските.

Защо? Защото добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.

Информирайте служителите, сътрудниците и клиентите си, че ако COVID-19 започне да се разпространява във вашето населено място, всеки, който има дори

лека настинка, или много слаба висока температура (от 37,3 C нагоре), е препоръчително да си остане у дома.

Продължете информационната кампания и редовно повтаряйте, че е препоръчително хората да си останат у дома, дори да имат само леки симптоми на COVID-19.

Окачете плакати с тази информация на работното място. Комбинирайте това с други комуникационни канали, които обикновено използвате на работното място или в дружеството, като цяло.
Ясно информирайте служителите за правото им на отпуск по болест."

Напишете коментар

оставете коментар като гост

0
  • No comments found

 


 

 

© Copyright 2020 Pirin Info. All Rights Reserved.